hotel rapporten ota

OTA fylder meget i den moderne hotelbranche i dag, hvor bookingsites er noteret for op mod halvdelen af alle værelsesbookninger.

 Det har længe været en omdiskuteret problematik for hotellerne, hvor blandt andre en branchekyndig organisation som Horesta mener, at OTA’erne har for stor indfl ydelse og dominans på markedet. I et nyhedsbrev fra 12. november 2013 udtaler Horesta’s administrerende direktør Katia K. Østergard følgende:

- Vi drøfter i vores europæiske hotelorganisation, HOTREC, hvordan vi via nationale konkurrence-myndigheder får lagt pres på at begrænse OTA’ernes dominans. Det kan være misbrug af deres dominerende stilling ved søgning efter hoteller – eller klausuler om, at hotellerne ikke må sælge værelser billigere end den pris, de har givet OTA’en.

Katia K. Østergaard, Adm. direktør i HORESTA