den digitale rejse hotel online markedsføring

Tal fra Visit Danmark peger på at når udenlandske gæster skal inspireres, er det især på baggrund af tidligere erfaringer med Danmark, anbefalinger, overnatningsstedets hjemmeside og via bookingportalerne.  

De udenlandske gæsters døgnforbrug er i gennemsnit steget med 58 pct. fra 616 kr. til 971 kr. fra 2014 til 2017, viser Visit Danmarks turismeundersøgelse.

Der er altså gode grunde til at se nærmere på Visit Danmarks data over de udenlandske gæsters mediebrug.

Once you go visit Denmark… you want to go again!

Tal fra Visit Danmark viser at langt de fleste udenlandske gæster besøger Danmark på baggrund af tidligere gjorte erfaringer og anbefalinger fra venner og familie.

Så hvis de først har været i Danmark, er der altså gode chancer for de kommer igen eller at de anbefaler det til venner og familie.

Tallene viser også at der sker en stigning i brugen af de sociale medier. Dette ses især blandt de amerikanske, britiske og hollandske gæster. De bruger mobilen og de sociale medier til at søge inspiration både før og under deres rejse.

De sociale medier kan altså være en udmærket platform til at inspirere udenlandske gæster til at besøge netop jer, især hvis de har besøgt Danmark før.

Det kan også ske at der skal skabe ekstra motivation til at lokke flere til at følge jer på Facebook/Twitter/Instagram. Så I kan inspirere dem til at besøge jer igen eller anbefale jer til venner og familie.

Der er i hvert fald god grund til at se nærmere på de sociale medier ud fra disse tal og hvordan de kan bruges strategisk.

Direkte bookinger

Ud fra Visit Danmarks tal har vi valgt at lave to kategorier angående direkte bookinger.

I den ene kategori har vi turister fra Amerika, Storbritannien og Holland.

Her kan man, på baggrund af Visit Danmarks tal, se at, på trods af at overnatningsstedernes hjemmesider bliver besøgt i undersøgelsesfasen, booker langt de fleste gæster fra Amerika, Storbritannien og Holland via online bookingportaler.

Selvom man ikke kan sige noget om hvorfor på baggrund af disse data, så tyder det på at der sker en miskommunikation på hjemmesiderne. Hjemmesiden er ikke lykkedes med at fastholde især de engelsktalende gæster og dermed få skabt direkte bookinger. 

47% af de britiske turister besøger overnatningsstedets hjemmeside i deres planlægningsfase. 29 % booker direkte hos overnatningsstedet overfor 60% der booker via online bookingportaler.

33 % af amerikanerne besøger overnatningsstedets hjemmeside i deres planlægningsfase. 22% booker direkte hos overnatningsstedet overfor 65% der booker via online bookingportaler.

Lidt bedre ser det ud blandt de hollandske turister hvor 48% besøger overnatningsstedet i deres planlægningsfase. 39% booker direkte og 35% booker via online bookingportaler.

Der er også behov for at gennemgå sin egen data for at blive klogere på om ens hjemmeside eller online booking trænger til en kærlig hånd.

Desuden tyder det på at hvis man skal nå ud til amerikanere kan det være nødvendigt at se nærmere på sin metasearch annoncering.

Hvad siger vores naboer så?

Den anden kategori består af de svenske, norske og tyske turister.

Her kan man, på baggrund af Visit Danmarks tal, at der højere grad bookes direkte. Især de tyske gæster fravælger de online booking portaler.

53% af de tyske turister besøger overnatningsstedets hjemmeside i deres planlægningsfase. 54% booker direkte hos overnatningsstedet overfor 24% der vælger de online bookingportaler.

48% af de svenske turister besøger overnatningsstedets hjemmeside i deres planlægningsfase. 41% booker direkte hos overnatningsstedet overfor 43% er vælger de online bookingportaler.

43% af de norske turister besøger overnatningsstedets hjemmeside i deres planlægningsfase. 46 % booker direkte hos overnatningsstedet overfor 36% der vælger de online bookingportaler

Det tyder det på at der med fordel kan dirigeres mere trafik fra Tyskland, Sverige og Norge til hotellernes egen hjemmeside. Det tyder i hvert fald på at vores naboer har nemmere ved at booke direkte.

Brug jeres data

Visit Danmarks turismeundersøgelse kan give et udemærket billede af de udenlandske turisters adfærd, men for at skabe de bedste resultater er det nødvendigt at få overblik over jeres egen data.

Hvordan agerer jeres gæster på jeres hjemmeside?

Hvor kommer de fra på nettet? Facebook? Google?

Får vi nok ud af vores markedsføring?

Ved at få indblik i jeres egen data kan I få besvaret rigtig mange spørgsmål. Her kan et Saas værktøj som IO Planner være en stor hjælp.