I de indholdselementer, hvor der er mulighed for at tilføje billeder fremkommer der et  ekstra faneblad ”Billeder”:

I feltet ”Billeder” kan du se de billeder, som du har tilføjet.

For at tilføje billeder kan du trykke på knappen ”Vælg arkiv” lige under feltet ”Billeder”. Gør du det, vil du få muligheden for at uploade billeder direkte fra din computer og op i indholdselementet.

Du kan også trykke på det lille ikon forestillende en mappe ved siden af feltet ”billeder”. Gør du det, vil du få muligheden for at vælge billeder fra fillisten.

Når flere billeder er tilføjet, vil du kunne se dem som en liste i feltet ”Billeder”. Dine billeder bliver vist i den rækkefølge, som de står i på listen. For at ændre rækkefølgen skal du blot markere et billede og flytte det op eller ned ved at benytte de to pile placeret lige ved siden af feltet ”Billeder”.

Går du hen til fanebladet ”Udseende”, får du flere muligheder for at justere billederne.

I felterne ”Bredde” og ”Højde” har du mulighed for at angive i pixels, hvor høje eller brede billederne skal være. Det anbefales, at du kun udfylder et af felterne, da billedet da vil beholde de korrekte dimensioner.

Under ”Billedplacering” har du mulighed for at bestemme, hvordan billederne skal være placeret i forhold til teksten. Valgmulighederne er illustreret ved en række små ikoner. Klik på det ikon som passer med den mulighed, du ønsker, og gem herefter dit indholdselement.