En sides indhold deles i TYPO3 i såkaldte indholdselementer. Et indholdselement kunne f.eks. være et stykke tekst, et stykke tekst med et billede eller en række billeder. Med indholdselementer gøres indholdet langt mere fleksibelt, da man f.eks. lettere kan flytte rundt på forskellige afsnit, skjule et afsnit eller bestemme at kun de besøgende, som er logget ind på siden, skal kunne se et bestemt indholdselement.

Sådan oprettes et nyt indholdselement:

1.Klik på den side i sidetræet, som du ønsker at tilføje indhold til.

2.I vinduet til højre vil sidens indholdselemeter være inddelt i nogle kolonner. Under kollonnen ”Normal” finder du sidens egentlige indhold. Klik på knappen , opret nyt indholdselement, ved kollonnen ”Normal” for at tilføje det nye indholdselement.

Du får herefter mulighed for at vælge, hvilken type indholdselement, du ønsker at oprette. De mest brugte typer er ”Almindeligt tekst element”, ”Tekst & billeder” og ”Kun billeder”, som gennemgåes i næste kapitel, ”Typer af indholdselementer”.

3.Vi prøver her blot at oprette et almindeligt tekst element og vi klikker derfor på valgmuligheden ”Almindeligt tekst element”:

Vi føres nu videre til en side, hvor vi kan bestemme indholdselementets indhold.

4.Vi tilføjer nu indhold til felterne på siden. Da vi har valgt et almindeligt tekst element, skal vi kun give elementet en overskrift, samt skrive selve brødteksten.

5.Når indholdet er skrevet skal du blot gemme indholdet med en af gem-knapperne:

6.     Ønsker du at lave et tekstelement med billede, så tryk på det her link

Når du har gemt, er det nye indholdselement oprettet, og kan ses under kolonnen ”Normal”, når du har trykket ind på siden i Backend.

De forskellige muligheder med de forskellige indholdselemter gennemgåes i kapitlet ”Typer af indholdselementer” og funktionerne til redigering af selve brødteksten i tekst elementet gennemgåes i kapitlet ”Text editor”.