Når man opretter et nyt indholdselement, kan man vælge mellem forskellige typer af indholdselementer. I dette kapitel gennemgås de typiske indholdselemeter.

Vælger du indholdselementet ”Almindeligt tekst element” opretter du et indholdselement, som kun består af en overskrift og en brødtekst. Under feltet, hvor du indtaster overskriften, har du dog også mulighed for at tilføje en dato, der vil blive vist, samt et link, der vil blive sat på overskriften.

Vælger du indholdselementet ”Tekst og billeder”, får du samme mulighed mht. tekst som i det almindelige tekstelement. Men nu fremkommer dog et ekstra faneblad ”Billeder”:

I feltet ”Billeder” kan du se de billeder, som du har tilføjet.

For at tilføje billeder kan du trykke på knappen ”Vælg arkiv” lige under feltet ”Billeder”. Gør du det, vil du få muligheden for at uploade billeder direkte fra din computer og op i indholdselementet.

Du kan også trykke på det lille ikon forestillende en mappe ved siden af feltet ”billeder”. Gør du det, vil du få muligheden for at vælge billeder fra fillisten.

Når flere billeder er tilføjet, vil du kunne se dem som en liste i feltet ”Billeder”. Dine billeder bliver vist i den rækkefølge, som de står i på listen. For at ændre rækkefølgen skal du blot markere et billede og flytte det op eller ned ved at benytte de to pile placeret lige ved siden af feltet ”Billeder”.

Går du hen til fanebladet ”Udseende”, får du flere muligheder for at justere billederne.

I felterne ”Bredde” og ”Højde” har du mulighed for at angive i pixels, hvor høje eller brede billederne skal være. Det anbefales, at du kun udfylder et af felterne, da billedet da vil beholde de korrekte dimensioner.

Under ”Billedplacering” har du mulighed for at bestemme, hvordan billederne skal være placeret i forhold til teksten. Valgmulighederne er illustreret ved en række små ikoner. Klik på det ikon som passer med den mulighed, du ønsker, og gem herefter dit indholdselement.

Vælger du indholdselementet ”kun billeder” får du stort set de samme muligheder som ved indholdselementet ”Tekst og billeder”, forskellen er blot, at du ikke har mulighed for at tilføje nogen brødtekst.

Vælger du indholdselementet ”Punktliste”, har du som i de andre indholdselementer også mulighed for at tilføje en overskrift med tilhørende link.

Selve indholdet tilføjes i feltet ”Punktliste”. 

Hver linje i dette felt svarer til en nyt punkt på din punktliste.

Vælger du indholdselementet ”Tabel”, har du som i de andre indholdselementer også mulighed for at tilføje en overskrift med tilhørende link.

Selve indholdet tilføjes i fanebladet ”Tabel”. 

Det anbefales, at du benytter den såkaldte Tabel-guide til at oprette og udfylde tabellen med. Denne finder du ved siden af feltet ”Tekst” illustreret ved følgende ikon: