Ønsker du at kopiere en side, skal du blot gøre følgende:

1.Klik på ikonet udenfor den side, du ønsker at kopiere. Der vil nu komme en menu frem ved siden af ikonet. 

2.I denne nye menu fører du musen ned på punktet ”Side-handlinger”, hvorefter endnu en menu vil vise sig lidt til højre.

3.Du klikker nu på punktet ”Kopier” i den nye menu:

4.Klik nu på ikonet ud for den side, som du ønsker, at siden, du er ved at kopiere, skal indsættes efter.

5.Der vil igen komme en menu frem ved siden af musen, og på samme måde som før fører du musen ned over menupunktet ”Side-handlinger”, hvorefter endnu en menu fremkommer til højre.

6.I denne menu klikker du nu på ”Indsæt efter”:

Siden er nu kopieret ind efter den valgte side:

Lige efter at du har indsat siden, og denne er blevet kopieret, vil der være et felt ved siden af den kopiererede side med teksten samme navn som den kopierede side. Du kan her skrive den titel/navn, som du ønsker, at siden skal have. Når du har skrevet titlen, trykker du blot på enter, og denne vil være gemt.

Til at starte med vil siden dog være skjult/deaktiveret. Du kan synliggøre/aktivere den ved at klikke på det lille ikon udenfor siden, hvorefter en lille menu kommer frem ved siden af ikonet. Klik da på ”Aktiver”, og siden vil ikke længere være skjult/deaktiveret. For en mere udførlig beskrivelse af skjulte sider læs kapitlet ”Skjule sider”

Havde du i punkt 6 i stedet valgt ”Indsæt i” havde siden blevet kopieret ind som en underside til den valgte side i punkt 4.