Meta tags er en vigtig del af din hjemmeside. Det er dem der gør at du kommer højere i søgemaskiner, f.eks. google. 

Det første du skal gøre er, at vælge hvilken side det er du vil optimere.

Når du har valgt siden, så skal du redigere side egenskaber, det gør du ved enten at højre klikke på navnet og vælge rediger side egenskaber, eller ved at trykke på den gule blyant i toppen af siden.

Når du så er ind under rediger side egenskaber og står på fanebladet "generelt", så er det her den aller vigtigste del af søgemaskine optimeringen er. Det er nemlig "<title> Tag". Her skriver du sidens titel, det er muligvis allerede gjort i det felt der hedder "title", men søgemaskinen bruger title taget. Så husk derfor at skrive noget her. 

Det næste er så, at trykke på fanebladet "meta data". Her er der 3 felter. Der er Abstract, Meta Tags keywords og description. De 3 her er ikke ligeså vigtige som title taget, men det er alligevel en god ide at udfylde dem her. 

Abstract er ikke så vigtigt, her beskriver man bare lige med 10 ord hvad det her er.

Keywords er lidt vigtigere, her beskriver du sidens indhold bare med stikord.

Description er en lidt længere beskrivelse end abstract. Ca. 100 ord vil være godt, det er nemlig det antal som google bruger.

Meta tags'ene kan ikke ses på din side, det er kun noget som kan ses i søgemaskinerne.

Noget som er RIGTIG vigtigt når du gør det her, det er ikke at "lyve". Det der står i meta tags'ene SKAL være noget som er på siden du har lavet meta tags på, ellers har det den modsatte effekt i søgemaskinerne også ryger din side nederst. Så husk det.