Når du skal oprette en ny side eller et menupunkt, skal du gøre som følgende:

  1. Klik på ”Side” i menuen til højre.
  2. Klik på ikonet ”Opret nye sider”, og der vil herefter komme en lille menu frem lige under, med nogle andre ikoner.
  3. Holder du musen over det nu fremkomne side ikon, bliver din muse-markør til en markør med pile i fire retninger.  Det betyder, at du har mulighed for at trække den nye side, derhen hvor du ønsker den.
  4. Træk nu ikonet ned over sidetræet. Når du holder musen mellem to sider i sidetræet, vil du se en blå streg og et ikon, der viser, at du kan placere din standard side her:

5.   Når den blå streg er placeret mellem de sider, som du ønsker, at den nye side skal placeres, slipper du ikonet her, og den nye side vil da blive placeret:

6.  Lige efter at du har sluppet ikonet, og siden er blevet oprettet, vil der være et felt ved siden af den nyoprettede side med teksten ”[Standard titel]”. Du kan her skrive den titel/navn, som du ønsker, at siden skal have. Når du har skrevet titlen, trykker du blot på enter, og denne vil være gemt.

7.  Til at starte med vil siden dog være skjult/deaktiveret. Du kan synliggøre/aktivere den ved at klikke på det lille ikon udenfor siden, hvorefter en lille menu kommer frem ved siden af ikonet. Klik da på ”Aktiver”, og siden vil ikke længere være skjult/deaktiveret. For en mere udførlig beskrivelse af skjulte sider læs kapitlet ”Skjule sider”.