I TYPO3 redigerer du på nettet direkte i din browser – f.eks. i Internet Explorer. For at kunne opdatere indholdet i et CMS system, skal man logge ind i administrationsdelen – også kaldet backend. Du logger ind ved at åbne din browser, og åbne jeres website, og tilføje /typo3 efter domænenavnet. www.ditdomænenavn.dk/typo3/, hvorved følgende dialogboks kommer frem:

Indtast dit brugernavn i feltet Brugernavn, og din adgangskode i feltet password.

Klik på knappen Login.