Hvis du i kolonne 1, menuen helt til højre, klikker på linket ”Side”, får du i kolonnen ved siden af et såkaldt sidetræ frem.  Sidetræet giver en hierarkisk visning af sitets sider. Det vil sige, at der findes en slags hovedside, der har en række undersider, som måske igen har undersider, der igen kan have undersider osv. 

Som det i eksemplet ovenfor kan ses, ilustreres en side vha. et lille ikon forestillende et papir med sidens titel skrevet ved siden af.

Har siden en lille trekantet pil foran ikonet, betyder det, at siden har undersider. Peger pilen vandret ind på sidetitlen/ikonet er undersiderne foldet sammen, så du ikke kan se dem(Som det i eksemplet ovenfor ses ved siden ”Profil”). Hvis du klikker på pilen, foldes undersiderne ud, så du kan se dem. Pilen peger nu lodret ned(Som det i eksemplet ovenfor ses ved siden ”Produkter), og undersiderne kan nu netop ses under siden.