For at TYPO3 hurtigt kan vise siderne til de besøgende, ligger der en slags kopi af siden på serveren klar til at vise den besøgende, når vedkommende klikker på siden. Når man så opdaterer en side i TYPO3, bliver denne kopi så også opdateret. I nogle tilfælde kan det dog ske, at kopien ikke bliver opdateret automatisk, efter du har lagt nyt indhold ind, og du bliver derfor nød til at gøre det selv i TYPO3 – Man siger, at man Tømmer cachen. Gør som følgende:

Lidt til højre for ”Afslut”-knappen oppe i højre hjørne af TYPO3, finder du et lille gult lyn. Klikker du på dette, kommer der en lille menu frem derunder. Klik nu på ”Tøm alle caches”, og side-kopien bliver opdateret med det aktuelle indhold fra TYPO3.

Så i det tilfælde, at du har lavet en ændring på siden i TYPO3, men at denne ændring ikke viser sig på siden, prøv da at tømme cachen som beskrevet ovenfor.