Få overblik over dine anmeldelser

Det er ikke nogen hemmelighed, at anmeldelser har stor betydning for dig der lever af gæster. 

Vi vil derfor gerne give dig overblik over de mange forskellige anmeldelsesportaler i både ind- og udland. Vi samler samler anmeldelser fra 38 portaler fra hele verden - Vi øger løbende antallet af portaler - så du kan få overblik over dit online omdømme.

Dine gæster stoler nemlig lige så meget på anmeldelser, som på personlige anbefalinger fra venner og familie. 

Derfor er det vigtigt at få besvaret dine anmeldelser og få fulgt dine gæste godt hjem.


Hedeby Hotel Group

På Hotel Svanen - Billund svarer de nu dagligt på deres gæsters anmeldelser. På et år modtager de ca. 500 anmeldelser fordelt på 9 forskellige portaler.

Golf Hotel Viborg

Efter Golf Hotel Viborg har fået overblik over alle deres anmeldelser, tager de nu hånd om alle deres anmeldelser. Dermed er Golf Hotel Viborg sikre på at deres gæster får en god oplevelse - også efter de er taget hjem.

Danske Hoteller A/S

Vi hjælper Danske Hoteller med at få over blik over de flere tusinde anmeldelser, som de årligt modtager på deres 24 hoteller. Overblikket benyttes både til at besvare mange anmeldelser og til at vurdere indsatsen internt.  

Flemming Bonkegaard

Hotel Rådgivning

Direkte: +45 9840 7601
Mobil: +45 4056 0206
Email: fb@slet-dette.idefa.dk 

Connect on LinkedIn

Du er altid velkommen til at kontakt os, ved at udfylde ovenstående formular eller kontakte en hotel rådgiver direkte for mere information.