Her er svaret på hvorfor du skal overvåge dine anmeldelser

02.10.2020 - Hotel Kulturhuse Museér
Fordi det er den eneste måde at komme falske anmeldelser til livs på.

Der blev givet 66 millioner anmeldelser alene på TripAdvisor i 2018.

Ud af de 66 millioner fjernede TripAdvisor selv omkring 1 million falske anmeldelser.

Vi oplever dog stadig, at hoteller og restauranter får falske anmeldelser. Både på TripAdvisor, Google, Facebook, Expedia og hotels.com m.m.

Derfor er det også overraskende at TripAdvisors kan fortælle at under 1% af de slettede anmeldelser er blevet indberettet af hotellerne og restauranterne selv.

Det kunne tyde på at der ikke er overblik over anmeldelserne, der kommer ind hos den enkelte.

Få overblik over dine anmeldelser

Der er mange fordel ved at til at holde et vågent øje med sine anmeldelser og vælge et system som kan indsamle alle anmeldelser et sted.

Det bliver for eksempel nemmere at besvare sine anmeldelser.

En undersøgelse fra 2015 kunne påvise, at de der svarer på mere end 50 % af deres anmeldelserne også oplevede en stigning af deres belægning på 6.4%.

En anden fordel er selvfølgelig, at du kan reagere på anmeldelser der er falske og aggressive.

Selvom der er bliver taget forholdsregler på både Expedia, TripAdvisor, Hotels.com, Booking.com, Google, Facebook med mere, så sker det desværre stadig.

Sådan håndterer du falske anmeldelser

Har du modtaget en anmeldelse du mener er falsk eller som er særlig aggressiv mod dig, dine kollegaer eller din forretning, så skal du indberette anmeldelsen.

Hertil kan det være en god ide at havde læst retningslinjerne for den enkelte portal.

For eksempel har TripAdvisor ændret deres retningslinjer grundet COVID-19.

Anmeldelser der kritiserer en individuel virksomhed for at være midlertidigt lukket under COVID-19, kan nu blive fjernet på TripAdvisor.

Hos Expedia, Hotels.com og Trivago fjerner de ikke gæsteanmeldelser på grund af påstande om falske udsagn, påstande om injurier, påstande om afpresning eller påstande om gæstens manglende fremmøde.

Faktisk fjerner Expedia Group kun anmeldelser ved særlige omstændigheder.

For eksempel hvis anmeldelsen indeholder det fulde navn på en medarbejder på ejendommen.?

På Google involverer de sig ikke når virksomheder og kunder er uenige om fakta, da det ikke er muligt for dem at afgøre, hvem der har ret i forhold til en specifik kundeoplevelse.

De skriver desuden: Hav tålmodighed.

Det er et råd der går igen.

Det samme gør rådet om at besvare anmeldelsen også selvom du har indberettet den.

Dine anmeldelser har mange tavse medlæsere, du har derfor alt at vinde når du besvarer høfligt og professionelt på dine falske anmeldelser.  

Undersøgelser viser at 87% er enige om at deres syn, på et hotel eller restaurant, forbedres efter et betænksomt svar på en dårlig anmeldelse.

Hvis du vil sikre at dig overblik over alle dine anmeldelser, så er det klart en fordel at få samlet dem alle ét sted.

Kontakt

Salg: +45 98 40 76 01
Marketing: +45 98 40 76 04
Support: +45 98 40 76 03

Åbningstider
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
Fredag 08:30 - 15.30

Cookie deklaration

Frederikshavn

Silovej 8 
9900 Frederikshavn 

Århus

Haslegårdsvej 8
8210 Aarhus V